Starosielskie Bractwo Śpiewacze

O Zespole

Starosielskie Bractwo Śpiewacze

Starosielskie Bractwo Śpiewacze

Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącej się z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych. 

X