WARSZTATY Z BRACTWEM ŚPIEWACZYM

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych Warsztatach dla mężczyzn zainteresowanych kultywowaniem tradycji śpiewu grupowego, chcący doświadczyć solidarności i współpracy z innymi mężczyznami podzielających wspólne wartości konstytuujące naród Polski – Bóg, Honor i Ojczyznę. Projekt będzie miał również charakter międzypokoleniowy i umożliwia udział ojców z dorosłymi synami, a także seniorów, którzy zainteresowani są wychowaniem patriotycznym młodego pokolenia. Wierzymy, że wybrany repertuar Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego, nawiązanie do tradycji wojskowych i rycerskich, a także planowane wykłady i spotkania będą miały wpływ na kształtowanie się postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi braterskich i narodowych.

Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – to nowatorski projekt integracji środowisk zainteresowanych kultywowaniem i pielęgnowaniem tradycji oraz wartości i idei myśli narodowej a także katolicko-społecznej realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Active Go w Białymstoku. Poprzez naukę śpiewu pieśni tradycyjnych, patriotycznych i religijnych oraz ich wspólne wykonywanie ze Starosielskim Bractwem Śpiewaczym i zaproszonymi gośćmi uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności wokalnych i repertuarowych umożliwiających ich wykorzystanie podczas uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym w środowiskach lokalnych.

PIEŚNI

Pieśni patriotyczne stanowią niezastąpioną i istotną część polskiej muzyki. Powstałe już od średniowiecza, mają ogromne znaczenie jako dokumentacja historii narodu, opisując najważniejsze wydarzenia w sposób przystępny i zrozumiały dla Polaków. Wystarczy zaledwie kilka dźwięków, aby przed naszymi oczami ożyły konkretne wydarzenia związane z trudną historią Polski. Pieśni zastępują opowieści i księgi historyczne, przenosząc w sobie nie tylko opis, ale także nastrój i charakter danego okresu oraz konkretnych ludzi. Z tego powodu są bliskie sercu każdego Polaka, stanowią hasło dla pamięci, zakodowaną opowieść, która przywołuje drobne szczegóły krajobrazu, żartu czy zawołania, przenosząc nas natychmiast do odległych miejsc, gdzie Polacy zwyciężali, stawiali czoła porażkom, ale zawsze walczyli. Pieśni te opowiadają o wolności kraju, niezależności ducha oraz dziedzictwie przodków. Powstałe w czasie wojen, pobudzały do walki, budowały hart ducha i niezłomność. W okresie zaborów przypominały o tym, czym jest Polska – jej piękno, kultura, ale przede wszystkim ludzie o prawych charakterach, dla których “Bóg, Honor i Ojczyzna” zawsze były najważniejsze.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak to ważne jest kultywowanie historii naszego kraju. Jednak jak dotrzeć do młodego pokolenia, aby wciąż odnajdywało bohaterów i ich losy w naszych sercach? Jak sprawić, aby dawne pieśni ponownie stały się atrakcyjne i spełniały najważniejszą funkcję – budowanie narodowego ducha, dumy i miłości do Ojczyzny?

Młodzi ludzie są zafascynowani pasjonatami historii i rekonstruktorami, dla których historia jest czymś żywym, namacalnym i aktualnym w ich życiu.

Zespołem działającym w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie jest działający od 10 lat na polskiej scenie muzycznej Starosielskie Bractwo Śpiewacze, a zrealizowane w formie nagrań CD i koncertów – programy wnoszą świeżość poszukujących autentycznych interpretacji. Zespół od wielu lat ubogaca swoim śpiewem Marsze Niepodległości a także ma na swym koncie dwie płyty oraz dwa kolejne programy koncertowe, które zamierza w najbliższym czasie również nagrać. Te cztery autorskie zestawy Pieśni będą kanwą, na której oprze się tematyka planowanych Warsztatów Śpiewaczych.

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r.


– PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r.


– PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r. – PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja Pierwszym z programów jest nowatorski program wykorzystujący nie mające dotychczas swych melodii Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja. Melodie zostały zaczerpnięte z zachowanych żywych tradycji śpiewu ludowego a wiele z podanych tekstów dotyczy Ojczyzny i ważnych spraw życia społecznego. „Pieśni nabożne” autorstwa Franciszka Karpińskiego były po raz pierwszy wykonywane w Białymstoku w XVIII wieku podczas jego pobytów letnich w gościnie u Izabeli Branickiej z Poniatowskich. Jak potwierdzają świadectwa historyczne były to m.in. dziś najbardziej rozpowszechnione pieśni m.in. „Kiedy ranne wstają zorze” oraz „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Zostały one wydane w leżącym pod Białymstokiem Supraślu w 1792 roku okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja w oficynie ojców Bazylianów, a egzemplarz śpiewnika został przez autora podarowany jako imieninowy prezent dla ostatniego Króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W listownym podziękowaniu król orzekł, iż pieśni te “stawszy się z czasem, powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny”. Słowa króla okazały się prorocze i przez dziesiątki lat „Pieśni nabożne” na stałe zrosły się z polską religijnością oraz uczyły patriotyzmu w niełatwych latach niewoli narodu polskiego. Program zawiera kilkanaście tytułów: Pieśń Na Pamiątkę 3. Maia 1791 – Boże! Ludzie twoi przyszli, Pieśń o Wierze, Nadziei i Miłości – Ojców naszych Boże stary, Pieśń o Błogosławieństwo Boże nad Kraiem – Boże kiedy Wiarę Świętą, Pieśń o Powinnościach Chrześciańskich – We dnie i w nocy, Pieśń o Miłości Bliźniego – Prawo to święte, Pieśń o Cierpliwości Chrześcianskiey, i zdawaniu się na wolę Boską – Będę cierpiał bom zasłużył, Pieśń o Wielkości Boga, a nikczemności człowieka – Potężny Boże na ziemi i niebie, Psalm 129 Pokutny – Z Głębi do Ciebie wołałem Panie, Psalm 122 W Nieszczęściach Kraju – O Ktòry mieszkasz nad wszystkiemi Nieby!, Pieśń pod czas Wojny – Gdyśmy na Pańskiej usłudze stali, Psalm 19 Za Króla idącego na Woynę – Niech Cię wysłucha Pan w czasie trwogi, O podległości, powołaniu i Rządowi – Chwalcie Boga wszystkie stany, Pieśń do Najświętszej Panny – Niebieskiego Dworu Pani. (Link do płyty w wersji cyfrowej: https://id.ffm.to/na_pamiatke_3_maja ). Realizacja płyty została również uwieńczona filmem muzyczno-historycznym pt. Nadzieja i Zdrada, który obejrzało ponad 13 tys odbiorców na YT: https://youtu.be/yFN65_fF6GI

Warsztaty

– PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja

Pierwszym z programów jest nowatorski program wykorzystujący nie mające dotychczas swych melodii Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja. Melodie zostały zaczerpnięte z zachowanych żywych tradycji śpiewu ludowego a wiele z podanych tekstów dotyczy Ojczyzny i ważnych spraw życia społecznego.
„Pieśni nabożne” autorstwa Franciszka Karpińskiego były po raz pierwszy wykonywane w Białymstoku w XVIII wieku podczas jego pobytów letnich w gościnie u Izabeli Branickiej z Poniatowskich. Jak potwierdzają świadectwa historyczne były to m.in. dziś najbardziej rozpowszechnione pieśni m.in. „Kiedy ranne wstają zorze” oraz „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Zostały one wydane w leżącym pod Białymstokiem Supraślu w 1792 roku okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja w oficynie ojców Bazylianów, a egzemplarz śpiewnika został przez autora podarowany jako imieninowy prezent dla ostatniego Króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W listownym podziękowaniu król orzekł, iż pieśni te “stawszy się z czasem, powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny”. Słowa króla okazały się prorocze i przez dziesiątki lat „Pieśni nabożne” na stałe zrosły się z polską religijnością oraz uczyły patriotyzmu w niełatwych latach niewoli narodu polskiego. Program zawiera kilkanaście tytułów: Pieśń Na Pamiątkę 3. Maia 1791 – Boże! Ludzie twoi przyszli, Pieśń o Wierze, Nadziei i Miłości – Ojców naszych Boże stary, Pieśń o Błogosławieństwo Boże nad Kraiem – Boże kiedy Wiarę Świętą, Pieśń o Powinnościach Chrześciańskich – We dnie i w nocy, Pieśń o Miłości Bliźniego – Prawo to święte, Pieśń o Cierpliwości Chrześcianskiey, i zdawaniu się na wolę Boską – Będę cierpiał bom zasłużył, Pieśń o Wielkości Boga, a nikczemności człowieka – Potężny Boże na ziemi i niebie, Psalm 129 Pokutny – Z Głębi do Ciebie wołałem Panie, Psalm 122 W Nieszczęściach Kraju – O Ktòry mieszkasz nad wszystkiemi Nieby!, Pieśń pod czas Wojny – Gdyśmy na Pańskiej usłudze stali, Psalm 19 Za Króla idącego na Woynę – Niech Cię wysłucha Pan w czasie trwogi, O podległości, powołaniu i Rządowi – Chwalcie Boga wszystkie stany, Pieśń do Najświętszej Panny – Niebieskiego Dworu Pani. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Realizacja płyty została również uwieńczona filmem muzyczno-historycznym pt. Nadzieja i Zdrada, który obejrzało ponad 13 tys odbiorców na YT: YouTube

– PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE

Zespół jest w trakcie przygotowań nowego materiału z Pieśniami Żołnierskimi, które zespół wykonywał w ramach projektu Międzynarodowy Dom Spotkań realizowanego przez Instytut Suwerennej oraz w ramach dnia Tradycji Rzeczypospolitej obchodzonego w ramach ogólnopolskich husarskich obchodów Wiktorii Wiedeńskiej na Zamku w Pułtusku. Materiał zostanie wykorzystany podczas warsztatów z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko, które odbędą się w terminie bliskim Świętu Wojska Polskiego 14 sierpnia.

– PIEŚNI RYCERSKIE

Zespół ma na swoim koncie również zasługującą na uwagę płyta z 2021 roku, dofinansowaną ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego pt. PIEŚNI RYCERSKIE. Swoją płytą zespół zabiera słuchaczy w podróż w czasie do epok minionych, które przenikał etos rycerski począwszy od czasów Bogurodzicy do konfederacji Barskiej na Rocie kończąc. W programie płyty znalazło się 13 pieśni, które zostały zaaranżowane w sposób poinformowany historycznie z wykorzystaniem instrumentów i stylistyk z dawnych epok. (Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Koło rycerskie, Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną, Duma rycerska, Pieśń o żołnierzu tułaczu, Duma o Stanisławie Żółkiewskim, Pieśń Konfederatów Barskich – Stawam na placu, Marsz Konfederatów Barskich, Pieśń o pomoc Koronie polskiej w czasie wojny, Pieśń na uroczystości w Horodle, Rota, Pieśń Konfederatów Barskich – Nigdy z królami). Premierowy koncert z programem Pieśni Rycerskich odbył się podczas X Dnia Tradycji Rzeczypospolitej w 2020 roku. Do projektu nagrania płyty zostali zaproszeni również muzycy gościnnie współpracujący z zespołem: Jan Kiernicki – lutnia, Monika Horodek – śpiew, flety oraz Marcin Lićwinko – śpiew ludowy. Pieśni te są ważną i niezwykle potrzebną częścią muzyki polskiej. Powstawały od średniowiecza i opisywały losy najważniejszych wydarzeń historycznych w sposób przystępny i zrozumiały dla Polaków. Polska mogła nazywać się przedmurzem chrześcijańskiej Europy i to dzięki rycerstwu polskiemu cywilizacja łacińska mogła przetrwać i się rozwijać. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Zespół nagrał również film historyczno-muzyczny pt. Krzyż i Miecz, który obejrzało kilkanaście tysięcy odbiorców, link do filmu: YouTube .

– PIEŚNI PUSTYCH NOCY

Ostatnim programem – przygotowanym przez Zespół były Staropolskie Pieśni Żałosne wykonane na koncercie ku pamięci poległych na wojnie w Ukrainie z udziałem Moniki Horodek we wrześniu 2022 roku w ramach Festiwalu Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje. Koncert się odbył z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój. Wystąpiła Monika Horodek oraz Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. Św. Stanisława BM, Łukasz Olechno – organy, portatyw, gościnnie – Emilia Perkowska. Na program koncertu złożyły się oprócz pieśni śpiewanych podczas pustych nocy z repertuaru ludowego z Podlasia również pieśni tradycyjne z XVIII i XIX wieku zawarte m.in. w Śpiewniku Kościelnym czyli pieśniach nabożnych z melodyjami w kościele katolickim używanych a dla wygody kościołów parafialnych przez X.M.M. Mioduszewskiego zgrom. XX. Misjonarzy zebranych (Kraków 1838) oraz Śpiewniku Pelplińskim a właściwie w Zbiorze pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego wydanym w roku 1871. Śpiewnik ten zawiera większość skodyfikowanych pieśni polskich a jego głównym autorem był kapłan diecezji chełmińskiej ks. Szczepan Keller. Śpiewnik wydano go staraniem Towarzystwa Świętej Cecylii, które stawiało sobie za cel odnowę muzyki kościelnej, dlatego zostały z niego wybrane pieśni na 4-głosowy chór męski z towarzyszeniem organów jako uzupełnienie kościelnych śpiewów wykonywanych podczas Mszy za umarłych. PROGRAM: Niebieskiego Dworu Pani (Fr.Karpiński); Przez czyszczowe upalenia (Mioduszewski); Cokolwiek w świecie jest (mel. z Bokinki Królewskiej); Zostały po mnie konie i woły (mel. z Drelowa); Szczęśliwy, kto sobie patrona (mel. z Oleśnicy); Barbaro Święta (mel. z Bokinki Królewskiej); Psalm 129 Pokutny – Z głębi do Ciebie (Fr.Karpiński/Keller); Lecą latami (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Msza za umarłych: Na introit, Na Kyrie, Na Graduał, Na Komuniją (Mioduszewski); Śpijże już po twoim boju na (Pelpliński/Keller); Odpocznij nasz bracie miły (Pelpliński/Keller); Zmarły człowiecze (Fr. Karpiński, mel. z Bokinki Królewskiej); Żegnam cię mój świecie wesoły; Już idę do grobu (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Jak każdy który się rodzi (Pelpliński/Keller). Zapis transmisji koncertu: YouTube.

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r.

– PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja

Pierwszym z programów jest nowatorski program wykorzystujący nie mające dotychczas swych melodii Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego – Na pamiątkę 3 maja. Melodie zostały zaczerpnięte z zachowanych żywych tradycji śpiewu ludowego a wiele z podanych tekstów dotyczy Ojczyzny i ważnych spraw życia społecznego.
„Pieśni nabożne” autorstwa Franciszka Karpińskiego były po raz pierwszy wykonywane w Białymstoku w XVIII wieku podczas jego pobytów letnich w gościnie u Izabeli Branickiej z Poniatowskich. Jak potwierdzają świadectwa historyczne były to m.in. dziś najbardziej rozpowszechnione pieśni m.in. „Kiedy ranne wstają zorze” oraz „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Zostały one wydane w leżącym pod Białymstokiem Supraślu w 1792 roku okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja w oficynie ojców Bazylianów, a egzemplarz śpiewnika został przez autora podarowany jako imieninowy prezent dla ostatniego Króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W listownym podziękowaniu król orzekł, iż pieśni te “stawszy się z czasem, powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny”. Słowa króla okazały się prorocze i przez dziesiątki lat „Pieśni nabożne” na stałe zrosły się z polską religijnością oraz uczyły patriotyzmu w niełatwych latach niewoli narodu polskiego. Program zawiera kilkanaście tytułów: Pieśń Na Pamiątkę 3. Maia 1791 – Boże! Ludzie twoi przyszli, Pieśń o Wierze, Nadziei i Miłości – Ojców naszych Boże stary, Pieśń o Błogosławieństwo Boże nad Kraiem – Boże kiedy Wiarę Świętą, Pieśń o Powinnościach Chrześciańskich – We dnie i w nocy, Pieśń o Miłości Bliźniego – Prawo to święte, Pieśń o Cierpliwości Chrześcianskiey, i zdawaniu się na wolę Boską – Będę cierpiał bom zasłużył, Pieśń o Wielkości Boga, a nikczemności człowieka – Potężny Boże na ziemi i niebie, Psalm 129 Pokutny – Z Głębi do Ciebie wołałem Panie, Psalm 122 W Nieszczęściach Kraju – O Ktòry mieszkasz nad wszystkiemi Nieby!, Pieśń pod czas Wojny – Gdyśmy na Pańskiej usłudze stali, Psalm 19 Za Króla idącego na Woynę – Niech Cię wysłucha Pan w czasie trwogi, O podległości, powołaniu i Rządowi – Chwalcie Boga wszystkie stany, Pieśń do Najświętszej Panny – Niebieskiego Dworu Pani. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Realizacja płyty została również uwieńczona filmem muzyczno-historycznym pt. Nadzieja i Zdrada, który obejrzało ponad 13 tys odbiorców na YT: YouTube

II Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Żołnierskie – z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko – 11 – 13.08.2023 r.

– PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE

Zespół jest w trakcie przygotowań nowego materiału z Pieśniami Żołnierskimi, które zespół wykonywał w ramach projektu Międzynarodowy Dom Spotkań realizowanego przez Instytut Suwerennej oraz w ramach dnia Tradycji Rzeczypospolitej obchodzonego w ramach ogólnopolskich husarskich obchodów Wiktorii Wiedeńskiej na Zamku w Pułtusku. Materiał zostanie wykorzystany podczas warsztatów z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko, które odbędą się w terminie bliskim Świętu Wojska Polskiego 14 sierpnia.

Jak się zgłosić

III Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Rycerskie – z gościnnym udziałem Jacka Kowalskiego – 15 – 17.09.2023 r.

– PIEŚNI RYCERSKIE

Zespół ma na swoim koncie również zasługującą na uwagę płyta z 2021 roku, dofinansowaną ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego pt. PIEŚNI RYCERSKIE. Swoją płytą zespół zabiera słuchaczy w podróż w czasie do epok minionych, które przenikał etos rycerski począwszy od czasów Bogurodzicy do konfederacji Barskiej na Rocie kończąc. W programie płyty znalazło się 13 pieśni, które zostały zaaranżowane w sposób poinformowany historycznie z wykorzystaniem instrumentów i stylistyk z dawnych epok. (Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Koło rycerskie, Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną, Duma rycerska, Pieśń o żołnierzu tułaczu, Duma o Stanisławie Żółkiewskim, Pieśń Konfederatów Barskich – Stawam na placu, Marsz Konfederatów Barskich, Pieśń o pomoc Koronie polskiej w czasie wojny, Pieśń na uroczystości w Horodle, Rota, Pieśń Konfederatów Barskich – Nigdy z królami). Premierowy koncert z programem Pieśni Rycerskich odbył się podczas X Dnia Tradycji Rzeczypospolitej w 2020 roku. Do projektu nagrania płyty zostali zaproszeni również muzycy gościnnie współpracujący z zespołem: Jan Kiernicki – lutnia, Monika Horodek – śpiew, flety oraz Marcin Lićwinko – śpiew ludowy. Pieśni te są ważną i niezwykle potrzebną częścią muzyki polskiej. Powstawały od średniowiecza i opisywały losy najważniejszych wydarzeń historycznych w sposób przystępny i zrozumiały dla Polaków. Polska mogła nazywać się przedmurzem chrześcijańskiej Europy i to dzięki rycerstwu polskiemu cywilizacja łacińska mogła przetrwać i się rozwijać. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Zespół nagrał również film historyczno-muzyczny pt. Krzyż i Miecz, który obejrzało kilkanaście tysięcy odbiorców, link do filmu: YouTube .

IV Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Pustych Nocy – z gościnnym udziałem Moniki Horodek – termin w trakcie uzgadniania – 27-29.10.2023 r lub 03 – 05.11.2023 r.

– PIEŚNI PUSTYCH NOCY

Ostatnim programem – przygotowanym przez Zespół były Staropolskie Pieśni Żałosne wykonane na koncercie ku pamięci poległych na wojnie w Ukrainie z udziałem Moniki Horodek we wrześniu 2022 roku w ramach Festiwalu Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje. Koncert się odbył z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój. Wystąpiła Monika Horodek oraz Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. Św. Stanisława BM, Łukasz Olechno – organy, portatyw, gościnnie – Emilia Perkowska. Na program koncertu złożyły się oprócz pieśni śpiewanych podczas pustych nocy z repertuaru ludowego z Podlasia również pieśni tradycyjne z XVIII i XIX wieku zawarte m.in. w Śpiewniku Kościelnym czyli pieśniach nabożnych z melodyjami w kościele katolickim używanych a dla wygody kościołów parafialnych przez X.M.M. Mioduszewskiego zgrom. XX. Misjonarzy zebranych (Kraków 1838) oraz Śpiewniku Pelplińskim a właściwie w Zbiorze pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego wydanym w roku 1871. Śpiewnik ten zawiera większość skodyfikowanych pieśni polskich a jego głównym autorem był kapłan diecezji chełmińskiej ks. Szczepan Keller. Śpiewnik wydano go staraniem Towarzystwa Świętej Cecylii, które stawiało sobie za cel odnowę muzyki kościelnej, dlatego zostały z niego wybrane pieśni na 4-głosowy chór męski z towarzyszeniem organów jako uzupełnienie kościelnych śpiewów wykonywanych podczas Mszy za umarłych. PROGRAM: Niebieskiego Dworu Pani (Fr.Karpiński); Przez czyszczowe upalenia (Mioduszewski); Cokolwiek w świecie jest (mel. z Bokinki Królewskiej); Zostały po mnie konie i woły (mel. z Drelowa); Szczęśliwy, kto sobie patrona (mel. z Oleśnicy); Barbaro Święta (mel. z Bokinki Królewskiej); Psalm 129 Pokutny – Z głębi do Ciebie (Fr.Karpiński/Keller); Lecą latami (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Msza za umarłych: Na introit, Na Kyrie, Na Graduał, Na Komuniją (Mioduszewski); Śpijże już po twoim boju na (Pelpliński/Keller); Odpocznij nasz bracie miły (Pelpliński/Keller); Zmarły człowiecze (Fr. Karpiński, mel. z Bokinki Królewskiej); Żegnam cię mój świecie wesoły; Już idę do grobu (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Jak każdy który się rodzi (Pelpliński/Keller). Zapis transmisji koncertu: YouTube.

  1. Możesz zgłosić się na jeden lub więcej warsztatów
  2. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj, wypełnij i podpisz oraz podeślij skan na adres kontakt@starosielskiebractwo.pl oraz zabierz ze sobą oryginał na Warsztaty.
OBEJRZYJ RELACJĘ Z PIERWSZYCH WARSZTATÓW

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym - Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja - z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego - 21 – 23.07.2023 r.

- PIEŚNI NABOŻNE Fr. Karpińskiego - Na pamiątkę 3 maja

Pierwszym z programów jest nowatorski program wykorzystujący nie mające dotychczas swych melodii Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego - Na pamiątkę 3 maja. Melodie zostały zaczerpnięte z zachowanych żywych tradycji śpiewu ludowego a wiele z podanych tekstów dotyczy Ojczyzny i ważnych spraw życia społecznego.
„Pieśni nabożne” autorstwa Franciszka Karpińskiego były po raz pierwszy wykonywane w Białymstoku w XVIII wieku podczas jego pobytów letnich w gościnie u Izabeli Branickiej z Poniatowskich. Jak potwierdzają świadectwa historyczne były to m.in. dziś najbardziej rozpowszechnione pieśni m.in. „Kiedy ranne wstają zorze” oraz „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Zostały one wydane w leżącym pod Białymstokiem Supraślu w 1792 roku okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja w oficynie ojców Bazylianów, a egzemplarz śpiewnika został przez autora podarowany jako imieninowy prezent dla ostatniego Króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W listownym podziękowaniu król orzekł, iż pieśni te “stawszy się z czasem, powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny”. Słowa króla okazały się prorocze i przez dziesiątki lat „Pieśni nabożne” na stałe zrosły się z polską religijnością oraz uczyły patriotyzmu w niełatwych latach niewoli narodu polskiego. Program zawiera kilkanaście tytułów: Pieśń Na Pamiątkę 3. Maia 1791 - Boże! Ludzie twoi przyszli, Pieśń o Wierze, Nadziei i Miłości - Ojców naszych Boże stary, Pieśń o Błogosławieństwo Boże nad Kraiem - Boże kiedy Wiarę Świętą, Pieśń o Powinnościach Chrześciańskich - We dnie i w nocy, Pieśń o Miłości Bliźniego - Prawo to święte, Pieśń o Cierpliwości Chrześcianskiey, i zdawaniu się na wolę Boską - Będę cierpiał bom zasłużył, Pieśń o Wielkości Boga, a nikczemności człowieka - Potężny Boże na ziemi i niebie, Psalm 129 Pokutny - Z Głębi do Ciebie wołałem Panie, Psalm 122 W Nieszczęściach Kraju - O Ktòry mieszkasz nad wszystkiemi Nieby!, Pieśń pod czas Wojny - Gdyśmy na Pańskiej usłudze stali, Psalm 19 Za Króla idącego na Woynę - Niech Cię wysłucha Pan w czasie trwogi, O podległości, powołaniu i Rządowi - Chwalcie Boga wszystkie stany, Pieśń do Najświętszej Panny - Niebieskiego Dworu Pani. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Realizacja płyty została również uwieńczona filmem muzyczno-historycznym pt. Nadzieja i Zdrada, który obejrzało ponad 13 tys odbiorców na YT: YouTube

II Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym - Pieśni Wojackie / Pieśni Żołnierskie - z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko - 11 – 13.08.2023 r.

- PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE

Zespół jest w trakcie przygotowań nowego materiału z Pieśniami Żołnierskimi, które zespół wykonywał w ramach projektu Międzynarodowy Dom Spotkań realizowanego przez Instytut Suwerennej oraz w ramach dnia Tradycji Rzeczypospolitej obchodzonego w ramach ogólnopolskich husarskich obchodów Wiktorii Wiedeńskiej na Zamku w Pułtusku. Materiał zostanie wykorzystany podczas warsztatów z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko, które odbędą się w terminie bliskim Świętu Wojska Polskiego.

III Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym - Pieśni Rycerskie - z gościnnym udziałem Jacka Kowalskiego - 15 – 17.09.2023 r.

- PIEŚNI RYCERSKIE

Zespół ma na swoim koncie również zasługującą na uwagę płyta z 2021 roku, dofinansowaną ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego pt. PIEŚNI RYCERSKIE. Swoją płytą zespół zabiera słuchaczy w podróż w czasie do epok minionych, które przenikał etos rycerski począwszy od czasów Bogurodzicy do konfederacji Barskiej na Rocie kończąc. W programie płyty znalazło się 13 pieśni, które zostały zaaranżowane w sposób poinformowany historycznie z wykorzystaniem instrumentów i stylistyk z dawnych epok. (Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Koło rycerskie, Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną, Duma rycerska, Pieśń o żołnierzu tułaczu, Duma o Stanisławie Żółkiewskim, Pieśń Konfederatów Barskich - Stawam na placu, Marsz Konfederatów Barskich, Pieśń o pomoc Koronie polskiej w czasie wojny, Pieśń na uroczystości w Horodle, Rota, Pieśń Konfederatów Barskich - Nigdy z królami). Premierowy koncert z programem Pieśni Rycerskich odbył się podczas X Dnia Tradycji Rzeczypospolitej w 2020 roku. Do projektu nagrania płyty zostali zaproszeni również muzycy gościnnie współpracujący z zespołem: Jan Kiernicki – lutnia, Monika Horodek – śpiew, flety oraz Marcin Lićwinko – śpiew ludowy. Pieśni te są ważną i niezwykle potrzebną częścią muzyki polskiej. Powstawały od średniowiecza i opisywały losy najważniejszych wydarzeń historycznych w sposób przystępny i zrozumiały dla Polaków. Polska mogła nazywać się przedmurzem chrześcijańskiej Europy i to dzięki rycerstwu polskiemu cywilizacja łacińska mogła przetrwać i się rozwijać. (Link do płyty w wersji cyfrowej: Feature.fm ). Zespół nagrał również film historyczno-muzyczny pt. Krzyż i Miecz, który obejrzało kilkanaście tysięcy odbiorców, link do filmu: YouTube.

IV Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym - Pieśni Pustych Nocy - z gościnnym udziałem Moniki Horodek - 27 – 29.10.2023 r

- PIEŚNI PUSTYCH NOCY

Ostatnim programem - przygotowanym przez Zespół były Staropolskie Pieśni Żałosne wykonane na koncercie ku pamięci poległych na wojnie w Ukrainie z udziałem Moniki Horodek we wrześniu 2022 roku w ramach Festiwalu Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje. Koncert się odbył z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy o Pokój. Wystąpiła Monika Horodek oraz Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. Św. Stanisława BM, Łukasz Olechno - organy, portatyw, gościnnie – Emilia Perkowska. Na program koncertu złożyły się oprócz pieśni śpiewanych podczas pustych nocy z repertuaru ludowego z Podlasia również pieśni tradycyjne z XVIII i XIX wieku zawarte m.in. w Śpiewniku Kościelnym czyli pieśniach nabożnych z melodyjami w kościele katolickim używanych a dla wygody kościołów parafialnych przez X.M.M. Mioduszewskiego zgrom. XX. Misjonarzy zebranych (Kraków 1838) oraz Śpiewniku Pelplińskim a właściwie w Zbiorze pieśni nabożnych do użytku domowego i kościelnego wydanym w roku 1871. Śpiewnik ten zawiera większość skodyfikowanych pieśni polskich a jego głównym autorem był kapłan diecezji chełmińskiej ks. Szczepan Keller. Śpiewnik wydano go staraniem Towarzystwa Świętej Cecylii, które stawiało sobie za cel odnowę muzyki kościelnej, dlatego zostały z niego wybrane pieśni na 4-głosowy chór męski z towarzyszeniem organów jako uzupełnienie kościelnych śpiewów wykonywanych podczas Mszy za umarłych. PROGRAM: Niebieskiego Dworu Pani (Fr.Karpiński); Przez czyszczowe upalenia (Mioduszewski); Cokolwiek w świecie jest (mel. z Bokinki Królewskiej); Zostały po mnie konie i woły (mel. z Drelowa); Szczęśliwy, kto sobie patrona (mel. z Oleśnicy); Barbaro Święta (mel. z Bokinki Królewskiej); Psalm 129 Pokutny - Z głębi do Ciebie (Fr.Karpiński/Keller); Lecą latami (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Msza za umarłych: Na introit, Na Kyrie, Na Graduał, Na Komuniją (Mioduszewski); Śpijże już po twoim boju na (Pelpliński/Keller); Odpocznij nasz bracie miły (Pelpliński/Keller); Zmarły człowiecze (Fr. Karpiński, mel. z Bokinki Królewskiej); Żegnam cię mój świecie wesoły; Już idę do grobu (tradycyjna pieśń pogrzebowa); Jak każdy który się rodzi (Pelpliński/Keller). Zapis transmisji koncertu: YouTube.

DLACZEGO BRACTWO?

Słowo “Bractwo” nawiązuje do tytulatury braterskiej obowiązującej w dawnej Polsce, którą to stosowała warstwa szlachecka w celu umacniania więzi społecznej i podkreślania solidarności. W tytulaturze braterskiej najważniejszym zwrotem był zwrot „panie bracie”, z którym wiązały się pewne zasady grzecznościowe. W przypadku równorzędności społecznej szlachta obligatoryjnie musiała stosować ten zwrot we wzajemnych kontaktach. Żaden szlachcic nie mógł go ani pominąć ani zastąpić innym tytułem. Przede wszystkim zaś nie można było zwrócić się do innego szlachcica poprzez formułę „przyjaciel”. Takie zachowanie było nie do przyjęcia, gdyż szlachta mogła stosować tytuł „przyjaciel” tylko wtedy, gdy odbiorcą listu bądź rozmówcą była osoba należąca do niższej warstwy społecznej, np. mieszczanin czy kupiec. O używaniu i przestrzeganiu tytulatury braterskiej świadczą Pamiętniki autorstwa Jana Chryzostoma Paska, np. fragment: „Żeni się nasz brat, idziemy do szlubu i nazad tędy powracać będziemy, i ciebie też weselnego aktu uczyniemy uczęśnikiem” czy też „Macie szczęście, panie bracie; są tu wielkie ryby, połknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem”. Bractwo Śpiewacze nawiązuje do działających od średniowiecza w Polsce bractw religijnych a także obecnie działających Bractw Kurkowych czy Rycerskich. Organizacja Warsztatów Śpiewaczych z udziałem zespołu oraz innych zaproszonych artystów będzie zatem kontynuacją dzieła upowszechniania pieśni patriotycznych, tradycyjnych i pieśni rycerskich.

MIEJSCE:

Warsztaty ze Starosielskim Bractwem Śpiewaczym i zaproszonymi do współpracy artystami odbędą się 4 krotnie w 2023 roku w Hotelu Zamek w Pułtusku. Trzygwiazdkowy Hotel Zamek w Pułtusku – Dom Polonii mieści się w XV-wiecznym zamku, położonym na wzgórzu nad brzegiem Narwi i w obiektach na podzamczu.

RAMOWY WSTĘPNY PROGRAM WARSZTATÓW:

Piątek 16:00 – zakwaterowanie 17:00 – I sesja śpiewacza (2h) 19:00 – Kolacja 20:00 – spotkanie z gościem / dodatkowa sesja śpiewacza Sobota 8:00 – śniadanie 9:00 – wykład okolicznościowy 10:30 – przerwa kawowa 11:00 – II sesja śpiewacza (2h) 13:00 – obiad 14:00 – zajęcia indywidualne / czas wolny 16:00 – II sesja śpiewacza (2h) 18:00 – wieczór autorski gościa / koncert 19:30 – kolacja Niedziela 8:00 Śniadanie 9:00 IV sesja śpiewacza (2h) 11:30 – czas wolny – możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej 13:00 – koncert uczestników warsztatów wraz z gościem – Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie lub w innym kościele w Pułtusku 14:30 – uroczysty obiad na zakończenie Warsztatów 15:30 – wręczenie dyplomów, zakończenie warsztatów i wykwaterowanie Organizator dopuszcza również realizację Warsztatów w inne dni tygodnia. Informacje na temat osób zaangażowanych w organizację zadania, ich doświadczenie i kompetencje

MARIUSZ PERKOWSKI – kierownictwo artystyczne zespołu Starosielskie Bractwo Śpiewacze, główny prowadzący Warsztaty. Absolwent Wychowania Muzycznego na UMFC Filii w Białymstoku i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy. Ukończył również studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, a także wykłady z chorału gregoriańskiego i liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Współpracował jako wokalista z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej, m.in. z chórem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars Nova Jacka Urbaniaka i aktualnie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto Anny Moniuszko. Prowadzi również od 2008 roku Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri. Aktywnie działa na polu animacji kultury organizując koncerty i festiwale w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie (HIP). W 2016 roku otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej działalności w ramach Nagrody Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii ANIMATOR.

STAROSIELSKIE BRACTWO ŚPIEWACZE im. Św. STANISŁAWA – Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącejsię z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych. Zespół corocznie bierze udział w Wieczorach Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2014 r.) i w warsztatach śpiewu tradycyjnego oraz koncertach podczas Starosielskiej Majówki (od 2015 r.). W 2019 r. wraz z Zespołem Jerycho i Bartoszem Izbickim inaugurował Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a także wystąpił podczas Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. W 2020 roku wystąpił podczas Dnia Tradycji Rzeczypospolitej i Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. Swoim śpiewem uświetnia również Marsze Niepodległości w Warszawie wykonując pieśni patriotyczne i religijne.

Goście zaproszeni na poszczególne Warsztaty:

BARTOSZ IZBICKI (ur. 1975) w 1999 ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Pérès’a w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat. W latach 2007- 2020 współpracował z Instytutem Sztuki PAN – był inicjatorem portalu „Cantus Planus in Polonia”. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). W 2013 roku założył zespół Jerycho, z którym urzeczywistnia swoją wizję muzyki dawnej – zakorzenioną w tradycji i jednocześnie atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy.

JACEK KOWALSKI – Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne). W ramach tego ostatniego zespołu współpracuje z Tomaszem Dobrzańskim. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji, m.in. „Niezbędnik krzyżowca”, „Niezbędnik trubadura”, „Niezbędnik Sarmaty”, „Konfederacja barska po Kowalsku”, „Dumy staropolskie”, „Idźmy! śpiewy powstańcze 1863”, „Niezbędnik Szuana”. Jest też autorem misteriów, baśni muzycznych, widowisk plenerowych.

MONIKA HORODEK – wokalistka, aktorka, instrumentalistka, nauczycielka emisji głosu, a także trenerka zdrowego stylu życia, sprawnie poruszająca się w różnych nurtach muzycznych (od śpiewu białego po klasyczny). Od początku szkoły podstawowej związana z muzyką dawną. Niegdyś liderka Aulos Ensemble, z którym to zdobyła wiele prestiżowych nagród, obecnie zaś członkini Lúthien Consort (Poznań). Aktualnie zaangażowana również w projekty skupiające muzyków z całej Polski – Gregorian Grace oraz Wodecki welcome to. Współpracowała z zespołami takimi jak: Tempus, Ars Nova, Miraculis, Jerycho, Odoia (Gruzja), Schola Cantorum Thorunensis, Ensemble Invocatio, Schola Gregoriana Sancti Casimiri czy Starosielskie Bractwo Śpiewacze. Z dwoma ostatnimi nagrała 3 płyty w ciągu ostatnich dwóch lat. Wraz ze Zbigniewem Nasiadko i Pawłem Szymańskim w 2022 roku rozpoczęła projekt o nazwie „Pieśni Sercu Bliskie”, łączący 3 pokolenia ludzi, którzy chcą ocalić od zapomnienia tradycyjne pieśni kurpiowskie i podlaskie. W tym samym roku znalazła się również na płycie białostockiego rapera Lukasyno. Brała udział w wielu różnorodnych festiwalach i warsztatach, nie sposób wymienić je wszystkie. Najbardziej związana jednak ze środowiskiem jarosławskim, z Festiwalem „Pieśń Naszych Korzeni”, gdzie muzyka dawna łączy się z muzyką tradycją, sacrum z profanum, a uczeń ma bezpośredni kontakt z mistrzem. Idąc za tym, Monika stworzyła własną ideę po.woli, którą realizuje zarówno lokalnie, w swojej przestrzeni, jak i wszędzie tam, gdzie poniesie ją życie.

MARCIN LIĆWINKO – Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; wiceprezes stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej; śpiewak ludowy, ogrodnik, wolontariusz hospicyjny; mieszkaniec Podlasia, żyjący i działający nad Biebrzą. Interesuje go dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz praca w małych społecznościach. Wierzy w projekty, które łączą w sobie działania na rzecz najbliższego otoczenia, środowiska naturalnego, lokalnej kultury i angażują grupy wymagające szczególnego wsparcia. W sieci Latających Animatorów Kultury od początku jej istnienia. Wspiera projekty, prowadzi warsztaty, pomaga w poszukiwaniu tematów do działań oraz narzędzi i metod pracy z uczestnikami. Uczestnik projektów muzycznych, m.in. „Polskie Pieśni Wielkopostne” (Fundacja Muzyka Kresów), „Wykorzenienie” (Kapela ze Wsi Warszawa). Autor i koordynator projektów w ramach programu Akademia Przyrodniczego i Kulturowego Dziedzictwa realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej (wyróżnionego nagrodą Pro Publico Bono) m.in.: „Tutejsi”, „Muzeum Lipskiej Pisanki”, http://licwinko.com/. Śpiewak, teatrolog, animator kultury, badacz tradycji muzycznych Suwalszczyzny i Podlasia.

Organizator: Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku

EMILIA PERKOWSKA –  Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filii w Białymstoku – Wydziału Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury Zbigniewa Szablewskiego. Jako wokalistka współpracowała z wieloma zespołami: Cantica Cantamus, Schola Cantorum Bialostociensis, Sine Nomine, Kameratą Podlaską, Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, a także jako solistka ze Scholą Gregoriana Sancti Casimiri. Od 2013 roku prowadzi wraz z mężem Mariuszem Perkowskim Żeński Zespół Wokalny — Schola Mulierum Sanctae Hedvigis. Ukończyła również – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim i od 2003 roku jest Tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstok a od roku 2006 była za-cą Dyrektora Metodycznego w Open Education Group Sp. z o.o. Była koordynatorem i współorganizatorem wielu projektów międzynarodowych m.in.: “Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjność w dwujęzycznym kształceniu zawodowym” (IX.2010-V.2012) w ramach programu Leonardo da Vinci; “Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy” (XII.2011-VI.2013) w ramach działania 9.2. POKL; “Common Help for European Environmental Responsibility by Students (Europejskie wsparcie dla kreowania świadomości ekologicznej uczniów)” (2012-2014) w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius; “ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” (IX.2015-VIII.2017) w ramach programu Erasmus+. W ostatnim czasie była koordynatorem merytorycznym organizacji opieki 1.07.2022-31.12.2022 w ramach projektu Fundacji Pro Anima “CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi – Edycja III” realizowanego w ramach Programu „Aktywni+”. W tym samym okresie współkoordynowała projekt “Podlaskie Lokalnie” w ramach programu NOWEFIO 2021-23 (jako 2 koordynator) z ramienia Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku a także pełniła rolę mentora/asystenta w ramach projektu pt. „Horyzont Zatrudnienia” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2023 roku – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2023 Wolność po polsku.

DLACZEGO BRACTWO?

Słowo “Bractwo” nawiązuje do tytulatury braterskiej obowiązującej w dawnej Polsce, którą to stosowała warstwa szlachecka w celu umacniania więzi społecznej i podkreślania solidarności. W tytulaturze braterskiej najważniejszym zwrotem był zwrot „panie bracie”, z którym wiązały się pewne zasady grzecznościowe. W przypadku równorzędności społecznej szlachta obligatoryjnie musiała stosować ten zwrot we wzajemnych kontaktach. Żaden szlachcic nie mógł go ani pominąć ani zastąpić innym tytułem. Przede wszystkim zaś nie można było zwrócić się do innego szlachcica poprzez formułę „przyjaciel”. Takie zachowanie było nie do przyjęcia, gdyż szlachta mogła stosować tytuł „przyjaciel” tylko wtedy, gdy odbiorcą listu bądź rozmówcą była osoba należąca do niższej warstwy społecznej, np. mieszczanin czy kupiec. O używaniu i przestrzeganiu tytulatury braterskiej świadczą Pamiętniki autorstwa Jana Chryzostoma Paska, np. fragment: „Żeni się nasz brat, idziemy do szlubu i nazad tędy powracać będziemy, i ciebie też weselnego aktu uczyniemy uczęśnikiem” czy też „Macie szczęście, panie bracie; są tu wielkie ryby, połknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem”.
Bractwo Śpiewacze nawiązuje do działających od średniowiecza w Polsce bractw religijnych a także obecnie działających Bractw Kurkowych czy Rycerskich.

Organizacja Warsztatów Śpiewaczych z udziałem zespołu oraz innych zaproszonych artystów będzie zatem kontynuacją dzieła upowszechniania pieśni patriotycznych, tradycyjnych i pieśni rycerskich.

MIEJSCE:

Warsztaty ze Starosielskim Bractwem Śpiewaczym i zaproszonymi do współpracy artystami odbędą się 4 krotnie w 2023 roku w Hotelu Zamek w Pułtusku.
Trzygwiazdkowy Hotel Zamek w Pułtusku – Dom Polonii mieści się w XV-wiecznym zamku, położonym na wzgórzu nad brzegiem Narwi i w obiektach na podzamczu.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

Organizator planuje zorganizowanie 4 Warsztatów weekendowych dla 40 uczestników na każdych warsztatach, skoncentrowanych wokół wybranego repertuaru pieśniowego oraz postaci zaproszonego gościa:

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r.
II Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Żołnierskie – z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko – 11 – 13.08.2023 r.
III Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Rycerskie – z gościnnym udziałem Jacka Kowalskiego – 15 – 17.09.2023 r.
IV Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Pustych Nocy – z gościnnym udziałem Moniki Horodek – termin w trakcie uzgadniania – 27-29.10.2023 r lub 03 – 05.11.2023 r.

RAMOWY WSTĘPNY PROGRAM WARSZTATÓW:

Piątek
16:00 – zakwaterowanie
17:00 – I sesja śpiewacza (2h)
19:00 – Kolacja
20:00 – spotkanie z gościem / dodatkowa sesja śpiewacza
Sobota
8:00 – śniadanie
9:00 – wykład okolicznościowy
10:30 – przerwa kawowa
11:00 – II sesja śpiewacza (2h)
13:00 – obiad
14:00 – zajęcia indywidualne / czas wolny
16:00 – II sesja śpiewacza (2h)
18:00 – wieczór autorski gościa / koncert
19:30 – kolacja
Niedziela
8:00 Śniadanie
9:00 IV sesja śpiewacza (2h)
11:30 – czas wolny – możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej
13:00 – koncert uczestników warsztatów wraz z gościem – Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie lub w innym kościele w Pułtusku
14:30 – uroczysty obiad na zakończenie Warsztatów
15:30 – wręczenie dyplomów, zakończenie warsztatów i wykwaterowanie

Organizator dopuszcza również realizację Warsztatów w inne dni tygodnia.

Informacje na temat osób zaangażowanych w organizację zadania, ich doświadczenie i kompetencje

MARIUSZ PERKOWSKI – kierownictwo artystyczne zespołu Starosielskie Bractwo Śpiewacze, główny prowadzący Warsztaty. Absolwent Wychowania Muzycznego na UMFC Filii w Białymstoku i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy. Ukończył również studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, a także wykłady z chorału gregoriańskiego i liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Współpracował jako wokalista z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej, m.in. z chórem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars Nova Jacka Urbaniaka i aktualnie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto Anny Moniuszko. Prowadzi również od 2008 roku Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri. Aktywnie działa na polu animacji kultury organizując koncerty i festiwale w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie (HIP). W 2016 roku otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej działalności w ramach Nagrody Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii ANIMATOR.

STAROSIELSKIE BRACTWO ŚPIEWACZE im. Św. STANISŁAWA – Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącejsię z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych. Zespół corocznie bierze udział w Wieczorach Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2014 r.) i w warsztatach śpiewu tradycyjnego oraz koncertach podczas Starosielskiej Majówki (od 2015 r.). W 2019 r. wraz z Zespołem Jerycho i Bartoszem Izbickim inaugurował Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a także wystąpił podczas Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. W 2020 roku wystąpił podczas Dnia Tradycji Rzeczypospolitej i Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. Swoim śpiewem uświetnia również Marsze Niepodległości w Warszawie wykonując pieśni patriotyczne i religijne.

Goście zaproszeni na poszczególne Warsztaty:

BARTOSZ IZBICKI (ur. 1975) w 1999 ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Pérès’a w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat. W latach 2007- 2020 współpracował z Instytutem Sztuki PAN – był inicjatorem portalu „Cantus Planus in Polonia”. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). W 2013 roku założył zespół Jerycho, z którym urzeczywistnia swoją wizję muzyki dawnej – zakorzenioną w tradycji i jednocześnie atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy.

JACEK KOWALSKI – Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne). W ramach tego ostatniego zespołu współpracuje z Tomaszem Dobrzańskim. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji, m.in. „Niezbędnik krzyżowca”, „Niezbędnik trubadura”, „Niezbędnik Sarmaty”, „Konfederacja barska po Kowalsku”, „Dumy staropolskie”, „Idźmy! śpiewy powstańcze 1863”, „Niezbędnik Szuana”. Jest też autorem misteriów, baśni muzycznych, widowisk plenerowych.

MONIKA HORODEK – wokalistka, muzyk, nauczyciel śpiewu, aktorka, sprawnie poruszająca się w różnych nurtach muzycznych. Absolwentka Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku (2015) oraz studiów I stopnia na kierunku wokalistyka na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku (2017). Od początku szkoły podstawowej związana z muzyką dawną. Niegdyś liderka Aulos Ensemble, z którym to zdobyła wiele prestiżowych nagród. Obecnie zaś członkini Lúthien Consort. Współpracowała również z zespołami: Tempus, Ars Nova, Miraculis, Jerycho, Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Schola Cantorum Thorunensis, Odoia (Gruzja) czy właśnie Starosielskie Bractwo Śpiewacze, z którym to w 2021 roku nagrała płyty – „Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego” oraz „Pieśni Rycerskie”. Na początku 2022 roku dołączyła do projektu Ensemble Invocatio, którego pomysłodawcą jest amerykański kompozytor i dyrygent, Daniel Knaggs. Zespół wykonał kilka światowych premier jego kompozycji. Aktualnie, wraz z Pawłem Głowińskim, zaangażowana jest w tworzenie projektu o nazwie Gregorian Grace, z którym to wyruszy w trasę koncertową po Niemczech w grudniu tego roku. Brała udział w wielu różnorodnych festiwalach i warsztatach, m.in. w „Akademii Haendlowskiej” we Wrocławiu czy w „Letniej Akademii Madrygałów” w Jarosławiu, czego owocem była rola Euridice w „Orfeuszu” Claudio Monteverdiego pod dyrekcją Marco Vitalego podczas Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu (2016). Z tymże festiwalem wiąże ją również od kilku lat funkcja współorganizatora. Swe umiejętności doskonaliła pod okiem m.in.: Marcela Beekmana, Gillian Webster, Roberta Hollingwortha, Marcina Bornus-Szczycińskiego, Marcela Pérèsa, Patrizii Bovi, Agnieszki Budzińskiej-Bennett, Marco Vitalego czy Andrija Szkrabiuka, z którym niejednokrotnie przygotowywała liturgie różnych wschodnich obrządków. Poza działalnością w obrębie muzyki dawnej czy klasycznej, z powodzeniem radzi sobie w zakresie muzyki ludowej, śpiewu naturalnego, białego. Warto wspomnieć współpracę z jednym z największych znawców pieśni ludowych, szczególnie kurpiowskich, Zbigniewem Nasiadko. Wraz z nim oraz Pawłem Szymańskim w marcu tego roku rozpoczęli projekt o nazwie „Pieśni sercu bliskie”. Posługując się tym rodzajem śpiewu, znalazła się na najnowszej płycie białostockiego rapera Łukasza Szymańskiego, Lukasyno. Prowadzi warsztaty wokalno-aktorskie oraz naturalnej emisji głosu. Często pomaga scholom czy amatorskim chórom z regionu.

MARCIN LIĆWINKO – Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; wiceprezes stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej; śpiewak ludowy, ogrodnik, wolontariusz hospicyjny; mieszkaniec Podlasia, żyjący i działający nad Biebrzą. Interesuje go dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz praca w małych społecznościach. Wierzy w projekty, które łączą w sobie działania na rzecz najbliższego otoczenia, środowiska naturalnego, lokalnej kultury i angażują grupy wymagające szczególnego wsparcia. W sieci Latających Animatorów Kultury od początku jej istnienia. Wspiera projekty, prowadzi warsztaty, pomaga w poszukiwaniu tematów do działań oraz narzędzi i metod pracy z uczestnikami. Uczestnik projektów muzycznych, m.in. „Polskie Pieśni Wielkopostne” (Fundacja Muzyka Kresów), „Wykorzenienie” (Kapela ze Wsi Warszawa). Autor i koordynator projektów w ramach programu Akademia Przyrodniczego i Kulturowego Dziedzictwa realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej (wyróżnionego nagrodą Pro Publico Bono) m.in.: „Tutejsi”, „Muzeum Lipskiej Pisanki”, http://licwinko.com/. Śpiewak, teatrolog, animator kultury, badacz tradycji muzycznych Suwalszczyzny i Podlasia.

EMILIA PERKOWSKA – Koordynator Projektu – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filii w Białymstoku – Wydziału Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury Zbigniewa Szablewskiego. Jako wokalistka współpracowała z wieloma zespołami: Cantica Cantamus, Schola Cantorum Bialostociensis, Sine Nomine, Kameratą Podlaską, Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, a także jako solistka ze Scholą Gregoriana Sancti Casimiri. Od 2013 roku prowadzi wraz z mężem Mariuszem Perkowskim Żeński Zespół Wokalny — Schola Mulierum Sanctae Hedvigis. Ukończyła również – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim i od 2003 roku jest Tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstok a od roku 2006 była za-cą Dyrektora Metodycznego w Open Education Group Sp. z o.o. Była koordynatorem i współorganizatorem wielu projektów międzynarodowych m.in.: “Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjność w dwujęzycznym kształceniu zawodowym” (IX.2010-V.2012) w ramach programu Leonardo da Vinci; “Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy” (XII.2011-VI.2013) w ramach działania 9.2. POKL; “Common Help for European Environmental Responsibility by Students (Europejskie wsparcie dla kreowania świadomości ekologicznej uczniów)” (2012-2014) w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius; “ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” (IX.2015-VIII.2017) w ramach programu Erasmus+. W ostatnim czasie była koordynatorem merytorycznym organizacji opieki 1.07.2022-31.12.2022 w ramach projektu Fundacji Pro Anima “CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi – Edycja III” realizowanego w ramach Programu „Aktywni+”. W tym samym okresie współkoordynowała projekt “Podlaskie Lokalnie” w ramach programu NOWEFIO 2021-23 (jako 2 koordynator) z ramienia Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku a także pełniła rolę mentora/asystenta w ramach projektu pt. „Horyzont Zatrudnienia” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2023 roku – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2023 Wolność po polsku.

II Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Żołnierskie – z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko – 11 – 13.08.2023 r. – PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE

Zespół jest w trakcie przygotowań nowego materiału z Pieśniami Żołnierskimi, które zespół wykonywał w ramach projektu Międzynarodowy Dom Spotkań realizowanego przez Instytut Suwerennej oraz w ramach dnia Tradycji Rzeczypospolitej obchodzonego w ramach ogólnopolskich husarskich obchodów Wiktorii Wiedeńskiej na Zamku w Pułtusku. Materiał zostanie wykorzystany podczas warsztatów z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko, które odbędą się w terminie bliskim Świętu Wojska Polskiego 14 sierpnia.

DLACZEGO BRACTWO?

Słowo “Bractwo” nawiązuje do tytulatury braterskiej obowiązującej w dawnej Polsce, którą to stosowała warstwa szlachecka w celu umacniania więzi społecznej i podkreślania solidarności. W tytulaturze braterskiej najważniejszym zwrotem był zwrot „panie bracie”, z którym wiązały się pewne zasady grzecznościowe. W przypadku równorzędności społecznej szlachta obligatoryjnie musiała stosować ten zwrot we wzajemnych kontaktach. Żaden szlachcic nie mógł go ani pominąć ani zastąpić innym tytułem. Przede wszystkim zaś nie można było zwrócić się do innego szlachcica poprzez formułę „przyjaciel”. Takie zachowanie było nie do przyjęcia, gdyż szlachta mogła stosować tytuł „przyjaciel” tylko wtedy, gdy odbiorcą listu bądź rozmówcą była osoba należąca do niższej warstwy społecznej, np. mieszczanin czy kupiec. O używaniu i przestrzeganiu tytulatury braterskiej świadczą Pamiętniki autorstwa Jana Chryzostoma Paska, np. fragment: „Żeni się nasz brat, idziemy do szlubu i nazad tędy powracać będziemy, i ciebie też weselnego aktu uczyniemy uczęśnikiem” czy też „Macie szczęście, panie bracie; są tu wielkie ryby, połknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem”.
Bractwo Śpiewacze nawiązuje do działających od średniowiecza w Polsce bractw religijnych a także obecnie działających Bractw Kurkowych czy Rycerskich.

Organizacja Warsztatów Śpiewaczych z udziałem zespołu oraz innych zaproszonych artystów będzie zatem kontynuacją dzieła upowszechniania pieśni patriotycznych, tradycyjnych i pieśni rycerskich.

MIEJSCE:

Warsztaty ze Starosielskim Bractwem Śpiewaczym i zaproszonymi do współpracy artystami odbędą się 4 krotnie w 2023 roku w Hotelu Zamek w Pułtusku.
Trzygwiazdkowy Hotel Zamek w Pułtusku – Dom Polonii mieści się w XV-wiecznym zamku, położonym na wzgórzu nad brzegiem Narwi i w obiektach na podzamczu.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

Organizator planuje zorganizowanie 4 Warsztatów weekendowych dla 40 uczestników na każdych warsztatach, skoncentrowanych wokół wybranego repertuaru pieśniowego oraz postaci zaproszonego gościa:

I Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Nabożne na Pamiątkę 3 maja – z gościnnym udziałem Bartosza Izbickiego – 21 – 23.07.2023 r.
II Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Żołnierskie – z gościnnym udziałem Marcina Lićwinko – 11 – 13.08.2023 r.
III Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Rycerskie – z gościnnym udziałem Jacka Kowalskiego – 15 – 17.09.2023 r.
IV Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym – Pieśni Pustych Nocy – z gościnnym udziałem Moniki Horodek – termin w trakcie uzgadniania – 27-29.10.2023 r lub 03 – 05.11.2023 r.

RAMOWY WSTĘPNY PROGRAM WARSZTATÓW:

Piątek
16:00 – zakwaterowanie
17:00 – I sesja śpiewacza (2h)
19:00 – Kolacja
20:00 – spotkanie z gościem / dodatkowa sesja śpiewacza
Sobota
8:00 – śniadanie
9:00 – wykład okolicznościowy
10:30 – przerwa kawowa
11:00 – II sesja śpiewacza (2h)
13:00 – obiad
14:00 – zajęcia indywidualne / czas wolny
16:00 – II sesja śpiewacza (2h)
18:00 – wieczór autorski gościa / koncert
19:30 – kolacja
Niedziela
8:00 Śniadanie
9:00 IV sesja śpiewacza (2h)
11:30 – czas wolny – możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej
13:00 – koncert uczestników warsztatów wraz z gościem – Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie lub w innym kościele w Pułtusku
14:30 – uroczysty obiad na zakończenie Warsztatów
15:30 – wręczenie dyplomów, zakończenie warsztatów i wykwaterowanie

Organizator dopuszcza również realizację Warsztatów w inne dni tygodnia.

Informacje na temat osób zaangażowanych w organizację zadania, ich doświadczenie i kompetencje

MARIUSZ PERKOWSKI – kierownictwo artystyczne zespołu Starosielskie Bractwo Śpiewacze, główny prowadzący Warsztaty. Absolwent Wychowania Muzycznego na UMFC Filii w Białymstoku i Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy. Ukończył również studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, a także wykłady z chorału gregoriańskiego i liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Współpracował jako wokalista z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej, m.in. z chórem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars Nova Jacka Urbaniaka i aktualnie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto Anny Moniuszko. Prowadzi również od 2008 roku Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri. Aktywnie działa na polu animacji kultury organizując koncerty i festiwale w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie (HIP). W 2016 roku otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej działalności w ramach Nagrody Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii ANIMATOR.

STAROSIELSKIE BRACTWO ŚPIEWACZE im. Św. STANISŁAWA – Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącejsię z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych. Zespół corocznie bierze udział w Wieczorach Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2014 r.) i w warsztatach śpiewu tradycyjnego oraz koncertach podczas Starosielskiej Majówki (od 2015 r.). W 2019 r. wraz z Zespołem Jerycho i Bartoszem Izbickim inaugurował Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a także wystąpił podczas Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. W 2020 roku wystąpił podczas Dnia Tradycji Rzeczypospolitej i Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. Swoim śpiewem uświetnia również Marsze Niepodległości w Warszawie wykonując pieśni patriotyczne i religijne.

Goście zaproszeni na poszczególne Warsztaty:

BARTOSZ IZBICKI (ur. 1975) w 1999 ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Pérès’a w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat. W latach 2007- 2020 współpracował z Instytutem Sztuki PAN – był inicjatorem portalu „Cantus Planus in Polonia”. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). W 2013 roku założył zespół Jerycho, z którym urzeczywistnia swoją wizję muzyki dawnej – zakorzenioną w tradycji i jednocześnie atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy.

JACEK KOWALSKI – Pieśniarz, Sarmata, historyk sztuki, miłośnik poezji staropolskiej, tłumacz poezji starofrancuskiej. Śpiewa piosenki własne o dawnych czasach i własne przekłady piosenek z dawnych czasów. Występuje z zespołami: Monogramista JK (instrumentarium klasyczne) i Klub Świętego Ludwika (instrumentarium dawne). W ramach tego ostatniego zespołu współpracuje z Tomaszem Dobrzańskim. Wydał kilkadziesiąt książek, płyt, publikacji popularnych i naukowych związanych z kulturą i literaturą dawnej Polski i starej Francji, m.in. „Niezbędnik krzyżowca”, „Niezbędnik trubadura”, „Niezbędnik Sarmaty”, „Konfederacja barska po Kowalsku”, „Dumy staropolskie”, „Idźmy! śpiewy powstańcze 1863”, „Niezbędnik Szuana”. Jest też autorem misteriów, baśni muzycznych, widowisk plenerowych.

MONIKA HORODEK – wokalistka, muzyk, nauczyciel śpiewu, aktorka, sprawnie poruszająca się w różnych nurtach muzycznych. Absolwentka Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku (2015) oraz studiów I stopnia na kierunku wokalistyka na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku (2017). Od początku szkoły podstawowej związana z muzyką dawną. Niegdyś liderka Aulos Ensemble, z którym to zdobyła wiele prestiżowych nagród. Obecnie zaś członkini Lúthien Consort. Współpracowała również z zespołami: Tempus, Ars Nova, Miraculis, Jerycho, Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Schola Cantorum Thorunensis, Odoia (Gruzja) czy właśnie Starosielskie Bractwo Śpiewacze, z którym to w 2021 roku nagrała płyty – „Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego” oraz „Pieśni Rycerskie”. Na początku 2022 roku dołączyła do projektu Ensemble Invocatio, którego pomysłodawcą jest amerykański kompozytor i dyrygent, Daniel Knaggs. Zespół wykonał kilka światowych premier jego kompozycji. Aktualnie, wraz z Pawłem Głowińskim, zaangażowana jest w tworzenie projektu o nazwie Gregorian Grace, z którym to wyruszy w trasę koncertową po Niemczech w grudniu tego roku. Brała udział w wielu różnorodnych festiwalach i warsztatach, m.in. w „Akademii Haendlowskiej” we Wrocławiu czy w „Letniej Akademii Madrygałów” w Jarosławiu, czego owocem była rola Euridice w „Orfeuszu” Claudio Monteverdiego pod dyrekcją Marco Vitalego podczas Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu (2016). Z tymże festiwalem wiąże ją również od kilku lat funkcja współorganizatora. Swe umiejętności doskonaliła pod okiem m.in.: Marcela Beekmana, Gillian Webster, Roberta Hollingwortha, Marcina Bornus-Szczycińskiego, Marcela Pérèsa, Patrizii Bovi, Agnieszki Budzińskiej-Bennett, Marco Vitalego czy Andrija Szkrabiuka, z którym niejednokrotnie przygotowywała liturgie różnych wschodnich obrządków. Poza działalnością w obrębie muzyki dawnej czy klasycznej, z powodzeniem radzi sobie w zakresie muzyki ludowej, śpiewu naturalnego, białego. Warto wspomnieć współpracę z jednym z największych znawców pieśni ludowych, szczególnie kurpiowskich, Zbigniewem Nasiadko. Wraz z nim oraz Pawłem Szymańskim w marcu tego roku rozpoczęli projekt o nazwie „Pieśni sercu bliskie”. Posługując się tym rodzajem śpiewu, znalazła się na najnowszej płycie białostockiego rapera Łukasza Szymańskiego, Lukasyno. Prowadzi warsztaty wokalno-aktorskie oraz naturalnej emisji głosu. Często pomaga scholom czy amatorskim chórom z regionu.

MARCIN LIĆWINKO – Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; wiceprezes stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej; śpiewak ludowy, ogrodnik, wolontariusz hospicyjny; mieszkaniec Podlasia, żyjący i działający nad Biebrzą. Interesuje go dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe oraz praca w małych społecznościach. Wierzy w projekty, które łączą w sobie działania na rzecz najbliższego otoczenia, środowiska naturalnego, lokalnej kultury i angażują grupy wymagające szczególnego wsparcia. W sieci Latających Animatorów Kultury od początku jej istnienia. Wspiera projekty, prowadzi warsztaty, pomaga w poszukiwaniu tematów do działań oraz narzędzi i metod pracy z uczestnikami. Uczestnik projektów muzycznych, m.in. „Polskie Pieśni Wielkopostne” (Fundacja Muzyka Kresów), „Wykorzenienie” (Kapela ze Wsi Warszawa). Autor i koordynator projektów w ramach programu Akademia Przyrodniczego i Kulturowego Dziedzictwa realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej (wyróżnionego nagrodą Pro Publico Bono) m.in.: „Tutejsi”, „Muzeum Lipskiej Pisanki”, http://licwinko.com/. Śpiewak, teatrolog, animator kultury, badacz tradycji muzycznych Suwalszczyzny i Podlasia.

EMILIA PERKOWSKA – Koordynator Projektu – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filii w Białymstoku – Wydziału Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury Zbigniewa Szablewskiego. Jako wokalistka współpracowała z wieloma zespołami: Cantica Cantamus, Schola Cantorum Bialostociensis, Sine Nomine, Kameratą Podlaską, Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, a także jako solistka ze Scholą Gregoriana Sancti Casimiri. Od 2013 roku prowadzi wraz z mężem Mariuszem Perkowskim Żeński Zespół Wokalny — Schola Mulierum Sanctae Hedvigis. Ukończyła również – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim i od 2003 roku jest Tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Od 2003 roku pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstok a od roku 2006 była za-cą Dyrektora Metodycznego w Open Education Group Sp. z o.o. Była koordynatorem i współorganizatorem wielu projektów międzynarodowych m.in.: “Transfer wiedzy, metodyka i innowacyjność w dwujęzycznym kształceniu zawodowym” (IX.2010-V.2012) w ramach programu Leonardo da Vinci; “Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy” (XII.2011-VI.2013) w ramach działania 9.2. POKL; “Common Help for European Environmental Responsibility by Students (Europejskie wsparcie dla kreowania świadomości ekologicznej uczniów)” (2012-2014) w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius; “ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” (IX.2015-VIII.2017) w ramach programu Erasmus+. W ostatnim czasie była koordynatorem merytorycznym organizacji opieki 1.07.2022-31.12.2022 w ramach projektu Fundacji Pro Anima “CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi – Edycja III” realizowanego w ramach Programu „Aktywni+”. W tym samym okresie współkoordynowała projekt “Podlaskie Lokalnie” w ramach programu NOWEFIO 2021-23 (jako 2 koordynator) z ramienia Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku a także pełniła rolę mentora/asystenta w ramach projektu pt. „Horyzont Zatrudnienia” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2023 roku – pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Active Go w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2023 Wolność po polsku.

X

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie.

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalam na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuje” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij