Starosielskie Bractwo Śpiewacze

Starosielskie Bractwo Śpiewacze

Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącej się z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych.

Zespół corocznie bierze udział w Wieczorach Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2014 r.) oraz w warsztatach śpiewu tradycyjnego i koncertach podczas Starosielskiej Majówki (od 2015 r.). W 2019 r. wraz z Zespołem Jerycho i Bartoszem Izbickim inaugurował Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a także wystąpił podczas Festiwalu Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje. Swoim śpiewem uświetnia również Marsze Niepodległości w Warszawie wykonując pieśni patriotyczne i religijne.

Z okazji 225 rocznicy wydania drukiem “Pieśni Nabożnych” zespół przygotował i wykonał po raz pierwszy program prezentujący w sposób poinformowany historycznie pieśni autorstwa Franciszka Karpińskiego z wydanego w 1792 roku w Supraślu zbioru „Pieśni Nabożne”.

X