Dyskografia

Starosielskie Bractwo Śpiewacze – Pieśni Rycerskie

Starosielskie Bractwo Śpiewacze – Pieśni Rycerskie

opis

Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. Św. Stanisława BM
Kier. Artystyczne Mariusz Perkowski
Pro Anima 13400

Zespół Starosielskie Bractwo Śpiewacze od wielu lat wykonuje pieśni patriotyczne podczas m.in. Wieczorów Pamięci Witolda Pileckiego w Białymstoku oraz Marszy Niepodległości w Warszawie. Tym razem zabiera słuchaczy w podróż w czasie do epok minionych, które przenikał etos rycerski począwszy od czasów Bogurodzicy do konfederacji Barskiej na Rocie kończąc. Na płycie znalazło się 13 pieśni, które zostały zaaranżowane w sposób poinformowany historycznie z wykorzystaniem instrumentów i stylistyk z dawnych epok. Premierowy koncert z programem Pieśni Rycerskich odbył się podczas X Dnia Tradycji Rzeczypospolitej w 2020 roku. Do projektu nagrania płyty zostali zaproszeni również muzycy gościnnie współpracujący z zespołem: Jan Kiernicki – lutnia, Monika Horodek – śpiew, flety oraz Marcin Lićwinko – śpiew ludowy.

Pieśni rycerskie są ważną i niezwykle potrzebną częścią muzyki polskiej. Powstawały od średniowiecza i opisywały losy najważniejszych wydarzeń historycznych w sposób przystępny i zrozumiały dla Polaków. Rycerze polscy wygrywali, mierzyli się z porażką, ale nigdy się nie poddawali i zawsze walczyli. Polska mogła nazywać się przedmurzem chrześcijańskiej Europy i to dzięki rycerstwu polskiemu cywilizacja łacińska mogła przetrwać i się rozwijać. Podczas zaborów Pieśni Patriotyczne przypominały zaś o tym, czym jest Polska, jej piękno, kultura, a nade wszystko ludzie o prawych charakterach, dla których zawsze najważniejszy był „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Kto wie, może i dzisiaj pokrzepi serca Polskich patriotów.

Posłuchaj w serwisach streamingowych!

X